Бікс Юрій Семенович

Публікації

1. Огородніков В. А. Дослідження механічних характеристик арматурної сталі / В. А. Огородніков, Ю. С. Бікс // Сучасні технології, матеріали і конструкції в буд-ві – 2008 – №5, С. 55-62. – ISSN 2311-1429. (1,68Mb) 

2. Огородніков В. А. Чутливість арматурної сталі до зміни швидкості деформування / В. А. Огородніков, Ю. С. Бікс, В. Є. Перлов // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту .– 2009. – №4. – С. 73-76. – ISSN 1997-9266. (245,50kb) 

3. Бікс Ю. С. Побудова функцій належності нечітких оцінок впливу параметрів моделі на прогнозовану міцність бетону // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – 2010. – №5. – С.137-141. (68,36kb) 

4. Бікс Ю. С. Закономірності розподілення тиску по висоті бетонної суміші що ущільнюється / Ю. С. Бікс, І. Н. Дудар // Сучасні технології, матеріали і конструкції в буд-ві – 2010 – №2. С.134-138. – ISSN 2311-1429 (99,48kb) . 

5. Бікс Ю.С. Прогнозування міцності бетону при використанні лінгвістичних змінних апарату нечіткої логіки / Ю. С. Бікс // Наукові праці ВНТУ. – 2011.– №1. – С.1-6. (2,89Mb) 

6. Бікс Ю. С. Математична модель зміни величини бульбашки повітря в процесі виготовлення бетонних виробів // Ю. С. Бікс, Г. С. Ратушняк, Н. М. Слободян // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. – 2011. – №2.– С. 14-17. – ISSN 1997-9266. (460,00kb) 

7. Бікс Ю. С. Моделювання взаємодії бетонної суміші з прес-формою під час ущільнення / Ю. С. Бікс, Г. С. Ратушняк, І. В. Коц // Сучасні технології, матеріали і конструкції в буд-ві. – 2011.– №2. – С. 92-95 – ISSN 2311-1429. (84,69kb) 

8. Бікс Ю. С. Визначення глобальних векторів переваг за методом парних порівнянь Сааті у моделі прогнозування міцності бетону / Ю. С. Бікс // Вісн. Нац. ун-ту водного госп-ва та природокористування – 2011.– №3(55). – С. 116-122. (304,50kb) 

9. Бікс Ю. С. Оптимізація параметрів моделі прогнозування міцності бетону шляхом навчання та тестування / Ю. С. Бікс // Сучасні технології матеріали та конструкції у буд-ві. – 2011.– №2. – С. 41-44 – ISSN 2311-1429. (165,69kb) 

10. Бікс Ю. С. Експериментальне визначення бокового тиску в процесі пресування бетонних сумішей / Ю. С. Бікс // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту .– 2012. – №2.– С. 20-24. – ISSN 1997-9266. (1,74Mb) 

11. Бікс Ю. С. Дослідження характеру розподілу бокового тиску по висоті прес-форми при пресуванні бетонних сумішей / Ю. С. Бікс // Сучасні технології матеріали та конструкції у буд-ві. – 2012.– №1. – С. 23-28 – ISSN 2311-1429. (3,12Mb) 

12. Бікс Ю. С. Інтеграція експертно-моделювальної системи прогнозованої міцності бетонних виробів у виробництво / Ю. С. Бікс // Сучасні технології матеріали та конструкції у буд-ві. – 2012.–№2. – С.98-101 – ISSN 2311-1429. (969,86kb) 

13. Бікс Ю. С. Розподіл бокового тиску в бетонних сумішах різного складу, зпресовуваних під час виготовлення дорожнього каменю / Ю. С. Бікс // Вісн. Вінниц. політехн. ін.-ту. – 2012. – №5.– С. 15-18. – ISSN 1997-9266. (479,94kb) 

14. Прогнозування міцності бетону на базі апарату нечіткої логіки за допомогою “MATLAB 7”: матеріали 4-ої міжнар. конф. молодих вчених [“Geodesy, architecture & construction 2011”], ( Львів, 24-26 листопада 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т “Львів. політехніка”– Л: Львів. політехніка : C. 132-135. (273,50kb) 

15. Бікс Ю. С. Експериментальне визначення бокового тиску в процесі пресування бетонних сумішей / Ю. С. Бікс // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту .– 2012. – №2. – С. 20-24. – ISSN 1997-9266. (524,50kb) 

16. Бікс Ю. С. Оптимізація вибору поперечного перерізу центрально-стиснутої металевої стійки з прокатного сортаменту / Ю. С. Бікс // Сучасні технології матеріали та конструкції у буд-ві. – 2014. – №2(17). – С. 16-20 – ISSN 2311-1429. (173,03kb) .

17. Бікс Ю.С. Аналітичне визначення несучої здатності залізобетонної балки за різними залежностями « напруження-деформації» / Ю. С. Бікс // Сучасні технології матеріали та конструкції у буд-ві. – 2015. – №1(18). – С. 25-32 – ISSN 2311-1429(455,00kb) 

18.Бікс Ю. С. Проектування попередньо-напруженої балки з затяжкою у середовищі mathcad [Електронний ресурс] / Ю. С. Бікс // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2016/paper/view/1095.

19. БІКС, Ю. С.; РАТУШНЯК, О. Г.. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМ ОСВІТЛЕННЯ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, [S.l.], n. 4, p. 61-68, sep. 2016. ISSN 1997-9274. 

20. Бікс Ю. С., Ратушняк О. Г. Аналіз економічної доцільності утеплення будинків в контексті енергетичної ефективності на прикладі міст України та Європи / Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. - 2017. - №3, том1.- С199-207.